Constabel

Hier ruhet der Oberhofbau Commissair Constabel geb. den 11. Februar 1779 gest. den 31. Juli 1857.

 

_______________________________________________

Eis. Kreuz (G)

 

 

 

 

 
© 2006-2018 by Dr. Martin Arends - http://www.gartenfriedhof-hannover.de*